Elektroniska system

Inom EU gör man den bedömningen att om samtliga lastbilar och långfärdsbussar skulle utrustas med elektroniska system, skulle antalet döda och svårt skadade i trafiken minska med 500 resp. 2 500 varje år. Knorr-Bremse utvecklar aktiva och passiva förarassistanssystem och ger därmed ett viktigt bidrag till ökad säkerhet i trafiken. Produktprogrammet för elektroniska system sträcker sig från lagstadgade föreskrivna antilåssystem (ABS), via elektroniska bromssystem (EBS), till elektroniska stabilitetsprogram (ESP) och adaptiva farthållare (ACC).

ABS, ASR

ABS (antilåssystem) förhindrar att hjulen låses vid bromsning. ASR (antislirsystem) sörjer för att hjulen inte spinner på drivaxeln vid acceleration, och säkrar en optimal drivning oavsett körbanans beskaffenhet. I sin egenskap av pionjär vid utvecklingen av ABS-system för nyttofordon levererar Knorr-Bremse ABS- och ASR-system för alla luftbromsade fordonstyper och släp.

Inom EU gör man den bedömningen att om samtliga lastbilar och långfärdsbussar skulle utrustas med elektroniska system, skulle antalet döda och svårt skadade i trafiken minska med 500 resp. 2 500 varje år. Knorr-Bremse utvecklar aktiva och passiva förarassistanssystem och ger därmed ett viktigt bidrag till ökad säkerhet i trafiken. Produktprogrammet för elektroniska system sträcker sig från lagstadgade föreskrivna antilåssystem (ABS), via elektroniska bromssystem (EBS), till elektroniska stabilitetsprogram (ESP) och adaptiva farthållare (ACC).

TEBS G2

EBS (elektroniskt bromssystem) integrerar grundfunktionerna bromsstyrning, ABS och ASR i ett elektroniskt system. Fördelarna med en elektronisk styrning jämfört med den konventionella, pneumatiska, är kortare reaktionstider och bromsvägar – d.v.s. ökad säkerhet i trafiken. Det elektroniska bromssystemet EBS har också andra funktioner, t.ex. slitagereglering, samverkande bromskraft samt automatisk bromsanpassning (CFC), ett system i fordonskombinationer, vilket på ett optimalt sätt anpassar släpets bromseffekt till dragbilens. Knorr-Bremse erbjuder EBS och CFC för alla fordonstyper – även för släpfordon.

ESP

Utökningen av EBS med ESP (elektroniskt stabilitetsprogram) resulterar i att fordonets stabiliseras automatiskt i kritiska körsituationer, vilket också väsentligt minskar risken för tippning och sladd. ESP korrigerar automatiskt hela ekipagets färdriktning och hastighet i farliga situationer. Med hjälp av selektiva ingrepp i enskilda hjulbromsar och i motorutnyttjandet ger ESP ett automatiskt stöd för föraren i kritiska situationer.

Som första leverantör i världen har Knorr-Bremse utvecklat ett ESP-system även för släpkombinationer, s.k. ledade släp. Den tekniska utmaningen: till skillnad från en trailerdragare har ett ledat släp med släpvagnskoppling och vändskiva två länkleder. Denna extra grad av frihet ger utrymme för en mångdubbling av olikartat verksamma krafter som måste beaktas vid ESP-regleringen.

ELC

Den elektroniska nivåkontrollen (ELC) ger med hjälp av en elektronisk styrning tillgång till huvudfunktionerna nivåkontroll, nivågenerering och lyftaxelkontroll för fordon med luftfjädring. Produkten kan användas t.ex. för nigning i bussar, något som underlättar för barn, äldre och funktionshindrade att stiga på och av.

ACC

Som en avlastning för fordonsföraren vid kolonnkörning levererar Knorr-Bremse en adaptiv farthållare (ACC), som automatiskt håller rätt avstånd till framförvarande fordon beroende på vilken hastighet som körs. Påkörningsolyckor kan undvikas, och dessutom möjliggör denna teknologi en effektiv trafikfördelning på vägen.

EBS, CFC

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share

TEBS G2