Motortilluftsstyrning

Exhaust Brake

Avgasbroms

En avgasbroms skapar retardation hos ett dieselmotorförsett fordon genom att strypa avgasflödet nedströms turboaggregatet. Avgasbromsen består av en strypventil/spjäll som manövreras av en pneumatisk arbetscylinder.

Mottrycket som skapas av en konventionell avgasbroms står i direkt proportion till motorns varvtal. En intelligent avgasbroms däremot, är utrustad med en mekanism som säkerställer ett konstant mottryck nedströms turboaggregatet, inom ett definierat gasflödesområde, oberoende av motorns varvtal. Detta medger, följdaktligen, konstant retardation oberoende av motorns belastning och varvtal.

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share

Exhaust Brake