Luftbehandling

Konventionell luftbehandling

Produktprogrammet, som sträcker sig från lufttorkar, tryckregulatorer och kretsskyddsventiler till tryckbegränsare, bidrar till funktionssäkerheten hos pneumatiska system. Dessutom levererar Knorr-Bremse den integrerade luftförsörjningsenheten APU, som förenar alla funktioner hos ett luftbehandlingssystem i en och samma produkt.

Knorr-Bremse har också sedan flera år en extremt kompakt monoblock-APU som ytterligare minskar kraven på monteringsutrymme.

Den tryckluft som kompressorn levererar måste torkas och renas innan den fördelas på de upp till sju olika broms- och sekundärkretsarna. Dessa kretsar måste fyllas med upp till tre olika trycknivåer och säkras gentemot varandra, så att de strikta säkerhetskraven för vägtrafik kan uppfyllas på ett tillförlitligt sätt.

Elektronisk luftbehandling EAC

Sedan 2004 erbjuder Knorr-Bremse det elektroniska luftbehandlingssystemet EAC. Här kombineras den välprövade pneumatiken i huvudfunktionerna med elektronik. Intelligent programvara och komponenter, utprovade på fältet, ger en mätbart minskad bränsleförbrukning samt ökad säkerhet och komfort.

Den modulbaserade systemplattformen med ytterligare, inbyggda funktioner minskar fordonstillverkarens totalkostnader och banar väg för ett optimerat servicekoncept. I slutanvändarledet kan EAC ge en mätbar bränslebesparing genom utnyttjande av motorbromsen, en exakt regenerering samt ett förbättrat energisparkoncept.

Intergration av elektronisk parkeringsbroms

Förutom den på fältet väl beprövade funktionen hos EAC erbjuder Knorr-Bremse också möjligheten till integration av elektrisk eller pneumatisk parkeringsbroms i EAC.

För fordonstillverkaren innebär detta dels att utrymmesbehovet minskar, men oxå att monteringstiden förkortas. Fördelar ur slutanvändarens synvinkel är först och främst en automatiskt manövrerad parkeringsbroms, men oxå flera andra säkerhetsfunktioner.

Den tryckluft som kompressorn levererar måste torkas och renas innan den fördelas på de upp till sju olika broms- och sekundärkretsarna. Dessa kretsar måste fyllas med upp till tre olika trycknivåer och säkras gentemot varandra, så att de strikta säkerhetskraven för vägtrafik kan uppfyllas på ett tillförlitligt sätt.

Lufttorkning

Här erbjuder Knorr-Bremse den välbeprövade lufttorkarpatron, som torkar den erforderliga tryckluften. Denna behandling är nödvändig för att skydda hela tryckluftssystemet mot infrysning och mot invändig korrosion. Härigenom kan systemets långsiktiga effektivitet säkerställas och dess livslängd öka.

Oljeavskiljning plus lufttorkning (OSC)

I syfte att öka livslängden på bromssystemet erbjuder Knorr-Bremse OSC, en högeffektiv lösning för avskiljning av dropp- och gasformig olja ur tryckluften, innan luften torkas. Detta skyddar framför allt de elastomerer som används i de olika ventilerna och ökar deras livslängd väsentligt.

Oljeavskiljning plus lufttorkning (OSC)

I syfte att öka livslängden på bromssystemet erbjuder Knorr-Bremse OSC, en högeffektiv lösning för avskiljning av dropp- och gasformig olja ur tryckluften, innan luften torkas. Detta skyddar framför allt de elastomerer som används i de olika ventilerna och ökar deras livslängd väsentligt.

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share

Elektronisk luftbehandling EAC