Bromssystem


Pneumatik

Pneumatik

Komprimerad luft är det viktigaste arbetsmediet inom bromssystem för tunga fordon. Genererat av kompressorn levereras det via lufttorken och flerkrets-skyddsventilen till systemets lufttankar där den lagras.

När fordonets bromsar aktiveras, eller om fordonslasten ändras, skickas luften vidare via ventiler eller modulatorer till bromscylindrarna eller luftfjädringssystemet med ett tryck som ofta överstiger 10 bar.

Mekanik

Mekanik

Själva bromskraften skapas på mekanisk väg. Skivbromsok tillverkade av Knorr-Bremse väger under 50 kg men kan trots det, i dagsläget, hantera ett bromsmoment på 300 kN och en retardation på 900 kW.

I och med införandet av pneumatiskt kontrollerade skivbromsar på tunga fordon har Knorr-Bremse satt en ny standard. De uppenbara fördelarna med systemet har inneburit att lastbilar, trailerdragare, bussar, trailers, släp och kärror använder skivbromsar i allt större omfattning.

Elektronik

Elektronik

Inom många områden har elektroniken ersatt konventionella pneumatiska system för bromsning och chassiekontroll på moderna tunga fordon. På millisekunder kan elektroniska styrsystem överföra signaler till aktuella ventiler och moduler. Detta gör det möjligt för systemen att anpassa sig till nya förutsättningar extremt snabbt - och tack vare detta dramatiskt förbättra fordonsstabiliteten, bromsförmågan, förarkomforten samt, framför allt, säkerheten på våra vägar.

Komplex reglerteknik

Erfarenheterna inom Knorr-Bremse från reglering av komplexa, pneumatiska styrsystem sträcker sig mer än 100 år tillbaka. Systemen kommer allt oftare också till nytta på andra tillämpningsområden än bromsning och fjädring, t.ex. i Powertrain.

Tack vare årtionden av erfarenhet inom bromsteknologi och globala utvecklingsaktiviteter har Knorr-Bremse omfattande specialistkompetens och innovationskraft inom de fyra huvudsegmenten pneumatik, mekanik, elektronik och komplex reglerteknik.

Moderna utvecklingsverktyg, simuleringsmetoder och intensiva, kompromisslösa provningar säkerställer extremt robusta system som fungerar tryggt och tillförlitligt även i de tuffaste förhållanden.

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share

Pneumatik 


Mekanik 


Elektronik