Ansvar – Corporate ResponsibilitySedan grundandet 1905 har Knorr-Bremse utvecklats till världsledande tillverkare av broms- och onboard-system för skenbundna fordon och nyttofordon. Idag sätter mer än miljard människor sin tillit till säkerheten hos våra produkter. För oss innebär det ett särskilt ansvar, som omfattar alla aspekter av vårt agerande som företag. Hit hör både utbudet av säkra, tillförlitliga och effektiva produkter och teknologier, och våra tillverkningsmetoder som måste uppfylla de allra högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljövänlighet. Som internationellt verksamt företag ser vi det också som vår uppgift att säkerställa att mänskliga rättigheter och erkända arbetsstandarder efterlevs på alla våra verksamhetsorter, och att engagera oss socialt världen över.

Just som familjeföretag vill vi agera framtidsinriktat. Av den anledningen strävar vi efter att i vår verksamhetssfär ge ett bidrag till en hållbar utveckling av ekonomi, miljö och samhälle. Som företag tar vi inte bara ett samhällsansvar utan stärker också vår långsiktiga affärsinriktning. Ett ansvarsfullt agerande är ett viktigt bidrag till framtidstryggandet av vårt företag.

CR som fast komponent i vår företagsstrategi

Ett ansvarsfullt och hållbart agerande är en fast komponent i företagsstrategin inom Knorr-Bremse. Kärnelementen i vår strategi är:

Lönsam tillväxt som global systemleverantör: för att stärka den ekonomiska hållbarheten koncentrerar vi oss på kärnkompetensen i vår verksamhet i divisionerna System för spårbundna fordon och System för nyttofordon.

Internationell och lokal närvaro: enligt Knorr-Bremse:s regionalbaserade tänkande bygger vi upp produktions- och utvecklingskapacitet lokalt på marknaderna. Vi levererar direkt till de lokala marknaderna, skapar sysselsättning och positionerar oss som partner i regionen.

Innovationskraft: som teknologiskt ledande realiserar vi framtidsinriktade lösningar. Vårt allra viktigaste mål är högsta säkerhet. Därför bygger vi ut våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter fortlöpande – även när det gäller energi- och resurseffektivitet. Vi ser ökande ekonomiska möjligheter i ekologiska frågor.

Kundorientering: vi ser våra kunder som partners, med vilka vi har ett mycket nära samarbete i utvecklingsprojekt. Tack vare närheten till kunderna och marknaderna världen över erbjuder vi skräddarsydda produkter. Dessutom strävar vi alltid efter att skapa ett tydligt mervärde för våra kunder.

Hållbart värdeskapande: för oss räknas hållbarhet till de strategiska punkterna och är förankrad i de operativa processerna, i företagsstrategin och i företagsriktlinjerna. Vi jobbar löpande med att vidareutveckla och förbättra oss.

Share