Innovation & utveckling

Innovationerna från Knorr-Bremse på området nyttofordon ökar fordonens energieffektivitet resp. ger ökad säkerhet.

Energieffektivitet

Sett till de långa körsträckor som ett nyttofordon tillryggalägger under sin livslängd, spelar kostnaderna en viktig roll i analysen av fordonets lönsamhet. Bränslekostnaderna utgör en stor andel. Knorr-Bremse möter problemen med knappare resurser, höjda bränslepriser, strängare klimatskyddskrav med nya, energisnåla system:

  • Systemkompressor med koppling

  • Elektronisk luftbehandling

Säkerhet

Trafiksäkerhet är en av framtidsfrågorna som den Europeiska Unionen prioriterar. Knorr-Bremse utvecklar nya applikationer inom detta område:

  • Elektroniska förarassistanssystem

Innovationerna från Knorr-Bremse på området nyttofordon ökar fordonens energieffektivitet resp. ger ökad säkerhet.

Energieffektivitet

Sett till de långa körsträckor som ett nyttofordon tillryggalägger under sin livslängd, spelar kostnaderna en viktig roll i analysen av fordonets lönsamhet. Bränslekostnaderna utgör en stor andel. Knorr-Bremse möter problemen med knappare resurser, höjda bränslepriser, strängare klimatskyddskrav med nya, energisnåla system:

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share