Karriär inom Knorr-Bremse

Ansök, bli en i teamet, och sätt igång

Framgången för Knorr-Bremse som teknologiskt ledande på området bromssystem för tunga och rälsbundna fordon bygger på våra högt motiverade medarbetare, som vill mötas av utmaningar och som vill få support.

Omfattande fortbildning

Från utbildning i social kompetens, via språkkurser, till teknikkurser – vårt utbildningsprogram är stort, och det genomförs vid ett specialbyggt utbildningscentrum i München.

Strukturerad inarbetning

Nyanställda möts av en strukturerad inarbetningsprocess.

Transparenta strukturer

Våra transparenta strukturer gör det möjligt att ha korta beslutsvägar och synliggöra individuella framgångar. Vid Knorr-Bremse är ansvar inte något som slutar vid avdelningsgränsen, utan det sträcker sig många gånger förbi landsgränsen. Kulturen inom Knorr-Bremse är en blandning av nationaliteter.

Platta hierarkier

Platta hierarkier bidrar till att vår personal kan ta med sitt kunnande och sina färdigheter ut på vägen eller rälsen. En vilja att ta ansvar är något vi önskar!

Ansök, bli en i teamet, och sätt igång

Framgången för Knorr-Bremse som teknologiskt ledande på området bromssystem för tunga och rälsbundna fordon bygger på våra högt motiverade medarbetare, som vill mötas av utmaningar och som vill få support.

Omfattande fortbildning

Från utbildning i social kompetens, via språkkurser, till teknikkurser – vårt utbildningsprogram är stort, och det genomförs vid ett specialbyggt utbildningscentrum i München.

Strukturerad inarbetning

Nyanställda möts av en strukturerad inarbetningsprocess.

Transparenta strukturer

Våra transparenta strukturer gör det möjligt att ha korta beslutsvägar och synliggöra individuella framgångar. Vid Knorr-Bremse är ansvar inte något som slutar vid avdelningsgränsen, utan det sträcker sig många gånger förbi landsgränsen. Kulturen inom Knorr-Bremse är en blandning av nationaliteter.

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share