Arbetsmiljön

Som ett globalt verksamt företag vill Knorr-Bremse locka till sig och behålla de allra bästa; det gör man genom att motivera personalen med utmanande, attraktiva arbetsuppgifter, målmedveten personalutveckling med internationella utvecklingsperspektiv, integration av personalen, företagshälsovård och ett stort antal andra förmåner och erbjudanden.

Knorr-Bremse växer samman alltmer - att jobba gränsöverskridande mellan avdelningar och verksamhetsorter står på dagordningen. Se själv vilka möjligheter Knorr-Bremse erbjuder sina anställda internationellt.

En avgörande framgångsfaktor är motiverad personal som alltid vill göra sitt allra bästa. Men hur nöjda är våra medarbetare med sitt jobb och sin arbetsmiljö? Vi vill veta. Därför genomför vi regelbundet personalenkäter för att ta reda på vad våra anställda tycker och hur de mår. På basis av resultaten från enkäterna kan vi sedan vidta förbättringsåtgärder.

För Knorr-Bremse är hälsovård ett viktigt begrepp. Vårt sport- och hälsoprogram ger alla anställda möjligheten att hålla sig i form och att främja sin hälsa.

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share