Traineeprogram

I egenskap av trainee i vårt Management Evolution Program (MEP) får Du en inblick i de olika grenarna av vårt internationella företag inom ramen för tre internationellt inriktade projekt (totalt 18 månader, därav ca 6 månader utomlands).

Du kommer att få veta mer om utmaningarna inom två olika divisioner, System för tunga fordon, som kännetecknas av serieproduktion av stora kvantiteter till branschen för tunga fordon, samt System för rälsbundna fordon, där inriktningen ligger på långsiktig projektverksamhet för järnvägstrafik.

Redan på ett tidigt stadium får Du möjlighet att ta ansvar i internationella projektgrupper, där Du får ett direkt stöd av en fadder och en mentor i utvecklingen av både yrkesmässig och social kompetens. Vi söker kandidater som kan ta ledningsansvar på medellång sikt. Du har med Dig ett mycket välutvecklat servicetänkande, specialistkunnande långt över genomsnittet och en stabil personlighet med tydlig, social kompetens. Vi förväntar oss att Du snabbt kan jobba Dig in i nya ämnesområden och är villig att ta ansvar.

När allt kommer omkring är det kvaliteten på Ditt arbete som räknas.

Vi har sammanställt svar på möjliga frågor runt våra traineeprogram.

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share