Principer

Mål för inköpsadministrationen

  • Uppbyggnad och utveckling av långsiktiga partnersamarbeten
  • Koncentration på nyckelleverantörer
  • Optimering av leveranskedjestyrningen
  • Prestandaförbättring hos våra leverantörer med avseende på produktkvalitet och leveranssäkerhet
  • Minskning av materialkostnaderna (t.ex. genom värdeanalys, standardisering, volymsammanslagning, KANBAN, konsignationslager, materialersättning)

Inköp

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Tel.: +49 89 3547 1233
Fax: +49 89 3547 2210
e-Mail: purchasing.group@knorr-bremse.com

Share