Kvalitetsriktlinjer

I egenskap av teknologiskt ledande för bromssystem på områdena rälsbundna och tunga fordon arbetar Knorr-Bremse löpande med att expandera de egna kompetenssegmenten och att som global systemleverantör vara en stark partner i utvecklingen av moderna broms- om ombordsystem. Detta är möjligt endast i ett nära samarbete med våra leverantörer.

Kvalitetsriktlinjerna inom Knorr-Bremse för inköpsverksamheten är en förutsättning för ett nära samarbete som går ut på att löpande förbättra hela anskaffningsprocessen, kvaliteten och produktiviteten.

Våra kvalitetsriktlinjer för inköp, och även standarden N20000 som ingår i dessa, kan laddas ned här som en PDF-fil.

Share