Diagnos

Verktygsset för skivbromsar

Verktygssetet från Knorr-Bremse för skivbromsar innehåller alla erforderliga verktyg för ett säkert och enkelt genomförande av underhålls- och servicearbeten på alla skivbromsserier, även vid produktuppdateringar.

Varje verktygsset levereras med en fullt illustrerad servicehandbok. Dessutom innehåller de två viktigaste seten en DVD som ett ytterligare stöd, och för genomförande av underhållsarbetet med god kvalitet.

NEO systemdiagnos

NEO

NEO systemdiagnos är en modulbaserad, skalbar diagnosplattform som består av en diagnosprogramvara och -maskinvara för utvalda system i nyttofordonstillämpningar.

NEO diagnosplattform erbjuder användaren olika diagnoslösningar – allt från enkelt utläsande av felkoder i felminnet till avancerad helautomatisk felsökning. Programvaran kan användas som PC-baserad applikation eller i kombination med en särskild verkstadskompatibel laptop.

ECUtalk

ECUtalk

ECUtalk är ett PC-baserat diagnosprogram för elektroniska bromssystem från Knorr-Bremse i släpfordon. Förutom en diagnosfunktion för bromssystemet har programmet möjlighet att konfigurera olika extrafunktioner i släpets styrenheter och därigenom utöka systemets omfång. Med hjälp av diagnosprogrammet kan användaren ta ut och radera felminnet, samt göra ett stort systemtest. Ett automatiskt end-of-line-test med slutprotokoll bekräftar att bromsmodulen har monterats och anslutits rätt.

NEO

NEO systemdiagnos är en modulbaserad, skalbar diagnosplattform som består av en diagnosprogramvara och -maskinvara för utvalda system i nyttofordonstillämpningar.

NEO diagnosplattform erbjuder användaren olika diagnoslösningar – allt från enkelt utläsande av felkoder i felminnet till avancerad helautomatisk felsökning. Programvaran kan användas som PC-baserad applikation eller i kombination med en särskild verkstadskompatibel laptop.

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Share