Indirekt material

  • IT (program- och maskinvara)
  • Telekommunikation
  • Byggnation
  • Verktygsmaskiner och maskinanläggningar
  • Kontorsmaterial, matsal, verkstadutrustning
  • Hjälpresurser och tillsatsmedel/förbrukningsmaterial
  • Verktyg, anordningar, tolkar
  • Mätare och testinstrument
  • Fordon
  • Tjänster (t.ex. ingenjörs- och konstruktionstjänster)

Inköp

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Tel.: +49 89 3547 1233
Fax: +49 89 3547 2210
e-Mail: purchasing.group@knorr-bremse.com

Share