Uppgiftsskydd

Att skydda Din personliga integritet vid bearbetningen av personrelaterade data är ett viktigt åtagande inom koncernen Knorr-Bremse. Vi bearbetar personuppgifter som registreras vid besök på vår webbsida enligt lagstadgade bestämmelser som gäller för de länder där respektive webbsida administreras.

Registrering och bearbetning av personuppgifter

När Du besöker vår webbsida, lagrar webbservern som standard Din internetserviceleverantör, den webbsida varifrån Du besöker oss, den läsare Du använder, vilket operativsystem Du använder, de av våra webbsidor som Du besöker samt datum och tidslängd för besöket.

Ändamål med användning och spridning av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för det syfte för vilket Du har lämnat dem till oss. Överlämnande av personuppgifter till organisationer och myndigheter i berörda länder sker endast inom ramen för obligatorisk nationell lagstiftning. Vår personal har tystnadsplikt och är skyldiga att skydda lämnade personuppgifter.

Säkerhet

Koncernen Knorr-Bremse skyddar Dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att undvika tillfällig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller åtkomst genom obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder vidareutvecklas ständigt på basis av de teknologiska framstegen.

Share