Närvaro världen runt

Hur kan vi bäst säkerställa säkerheten? Originalkvalitet kan man lita på.

Knorr-Bremse har mer än 100 års erfarenhet. Vi är tekniskt marknadsledande. Sedan 1905 vidareutvecklar vi ständigt våra system, optimerar dess produkter och underhåll. Därför erbjuder vi alltid Knorr-Bremse-kvalitet, som vi garanterar, inte minst tack vare vårt högeffektiva Knorr-Bremse-produktionssystem.

Överallt i världen där våra maskiner används tillhandahåller vi även vår service.

Vi har fler än 30 servicecenter runt om i världen, där vi erbjuder ett omfattande utbud av service på högsta tekniska nivå. Vi står för reparation och underhåll på ett och samma ställe och integrerar alla tekniska standarder. Vi för en ständig dialog med våra kunder för att kunna bedöma det aktuella servicebehovet. Med detta som grund kan vi gemensamt besluta vilka åtgärder som är nödvändiga, med avseende på säkerhet, ekonomi och miljö.

Share