Vår vision och mission

Vår vision

Att vara våra järnvägskunders förstahandsval som servicepartner världen över och att erbjuda innovativa och konkurrenskraftiga lösningar under hela livlängden.

Vår mission

  • Vår kärnkompetens är säkerhet, och det går vi i god för.
  • Vi satsar på bestående samarbeten som bygger på gemensamma framgångar.
  • Våra lokala servicelösningar drar nytta av vår globala kompetens.
  • Vi skapar bestående tillväxt med hjälp av passande och värdeskapande servicelösningar.
  • Vår personal är motiverad, kunnig och ansvarskännande.

Share