RailServices

SÅ ATT TÅGEN ALLTID GÅR

Säkerhet och tillförlitlighet är livsviktigt för att järnvägstrafiken ska kunna vara konkurrenskraftig. För resenärerna är säkerheten en självklarhet. Därför tar Knorr-Bremse hand om säkerheten under hela fordonets livslängd. Tillförlitlighet är viktigt av två skäl: Den håller driftskostnaderna låga och gör utbudet attraktivt för kunderna.

 

SÅ ATT TÅGEN ALLTID GÅR

Vilka är då de viktigaste tågsystemen när det gäller säkerhet och tillförlitlighet? Avgörande delar är bromssystemet, instigningssystemet och klimatsystemet. Med en partner som Knorr-Bremse RailServices kan tågen alltid gå.

Kvalitativt högvärdiga system är en grundförutsättning för att ett tåg ska fungera säkert. Men det är inte allt. Personalen måste känna till Knorr-Bremse-systemen och alltid ha den senaste informationen. Nödvändiga reservdelar i OEM-kvalitet måste alltid finnas tillgängliga när de behövs. Experter måste säkerställa kompetent och tillförlitlig kontroll och renovering av spårfordonen under hela deras livslängd.

Bästa sätt att säkerställa detta är att förlita sig på originaldelar och service från originaltillverkaren.

Knorr-Bremse RailServices erbjuder dessutom möjlighet till behovsprövad modernisering av fordon så att effektiviteten blir högre och de totala driftskostnaderna lägre.

 

Vilka är då de viktigaste tågsystemen när det gäller säkerhet och tillförlitlighet? Avgörande delar är bromssystemet, instigningssystemet och klimatsystemet. Med en partner som Knorr-Bremse RailServices kan tågen alltid gå.

Kvalitativt högvärdiga system är en grundförutsättning för att ett tåg ska fungera säkert. Men det är inte allt. Personalen måste känna till Knorr-Bremse-systemen och alltid ha den senaste informationen. Nödvändiga reservdelar i OEM-kvalitet måste alltid finnas tillgängliga när de behövs. Experter måste säkerställa kompetent och tillförlitlig kontroll och renovering av spårfordonen under hela deras livslängd.

Bästa sätt att säkerställa detta är att förlita sig på originaldelar och service från originaltillverkaren.

Knorr-Bremse RailServices erbjuder dessutom möjlighet till behovsprövad modernisering av fordon så att effektiviteten blir högre och de totala driftskostnaderna lägre.

Phone: +46 46 329350
E-Mail: mailto:nrs.sales@knorr-bremse.com

Ytterligare information

Share