Tillgänglighet för originaldelar

Vi tillhandahåller originaldelar med Original-Performance! Vi tillhandahåller reservdelar som har samma kvalitet och specifikation som de delar tåget ursprungligen var utrustat med.

Alla komponenter är godkända och utprovade för järnvägstrafik. De är temperaturbeständiga med lång livslängd och funktioner som är anpassade till varandra. Behöver ni nya delar till gamla tåg? Inga problem! RailServices garanterar att originaldelar från Knorr-Bremse är tillgängliga under lång tid framåt. Det spelar ingen roll hur gammalt tåget är – vårt motto är att vi alltid kan erbjuda utmärkt leveranssäkerhet. Med vår komponenthantering kan ni optimera ert lagerbestånd och få underhåll på högsta nivå, samtidigt som era hanteringskostnader minskar.

Share