Innovation

I framtiden blir Knorr-Bremses produktpalett ännu starkare världen över och kompletteras med nya produkter och service från RailServices Vi tar specifika behov från våra kunder på största allvar. Hit hör bland annat utbyte av föråldrade produkter, modernisering av komponenter och delsystem, integrerade moderniseringslösningar samt nya produkter för komplettering till den modernaste funktionen. Vi är medvetna om att frågan om tillstånd inom järnvägsbranschen är ett centralt tema. Därför gör vi allt vi kan för att hjälpa våra kunder med detta.

Share