iCOM


Få inblick i fordonsparkens tillstånd. Med iCOM blir det möjligt att övervaka och analysera data från fordonens undersystem, att optimera drift och underhåll och sänka de totala driftskostnaderna.

iCOM – en unik inblick i er fordonspark

En grundläggande förutsättning för en aktiv drifts- och underhållsstyrning är en tydlig bild av de viktiga tågsystemens aktuella tillstånd.

För att våra kunder ska kunna fatta rätt ledningsbeslut om fordonen har vi utvecklat ett omfattande modulsystem (iCOM). Med iCOM har vi utvidgat diagnosen, som hittills varit systemspecifik, till att omfatta hela spårfordonet.

iCOM registrerar, diagnostiserar och prioriterar uppkomna händelser, så att dessa kan åtgärdas. Tack vare vår sammankoppling av ett avancerat mät- och analysförfarande med automatiserade diagnoser kan iCOM i god tid visa är underhåll behövs.

Tekniska problem ombord på tågen har oftast enkla orsaker. Däremot kan det vara svårt att identifiera problemet, på grund av att motsägelsefulla data eller dålig kvalitet hos den tillgängliga informationen. För att förenkla denna process tillhandahåller iCOM användaren med exakt och relevant information redan i början av feldiagnosen. Tack vare den höga kvaliteten hos de data som iCOM tar fram minskar tidsåtgången för identifiering av felkällan och korrigering av problemet avsevärt. Och tåget blir därmed tillgängligt i större grad.

Våra kunder kan direkt övergå från att reagera på problem till att jobba proaktivt. Driftsbortfall kan föregripas och kostnader sparas.

I korthet: Med iCOM kan ni undvika störningar och förbättra underhållsplaneringen. Samtidigt maximeras komponenternas livslängd och stilleståndstiderna minimeras.

iCOM är alltså ett handfast och mätbart hjälpmedel, dygnet runt och i hela världen!

Ladda ner och information

Share

iCOM – en unik inblick i er fordonspark