Urspårningsdetektorer

En urspårning kan orsaka svåra olyckor, t.o.m. katastrofer när farligt gods är inblandat. Därför erbjuder Knorr-Bremse urspårningsdetektorer för förbättring av säkerheten för rälsbundna fordon. Här finns ett elektroniskt system och ett pneumatiskt - båda är avsedda för ett stort antal fordonstyper.

EDT 101

Användning:

 • Personvagnar
 • Tunnelbana, spårvagnar
 • Motorvagnar
 • Transport av farligt gods
 • Godsvagnar
 • Tankvagnar

Urspårningsdetektorn identifierar en urspårad axel genom att den registrerar och analyserar löphjulens stötar över syllarna. Lokföraren får nu antingen en varningssignal eller tåget stoppas automatiskt av en snabbroms. Syftet är att begränsa följdskadorna efter en urspårning.

Fördelar:

 • Större säkerhet för personer och material
 • Begränsning av följdskadorna efter en urspårning
 • Visning av ett diagnosmeddelande och/eller omedelbar tågbromsning om en axel spårar ur
 • Enkel uppgradering i befintliga vagnar
 • Låga driftskostnader
 • UIC-godkännande av den pneumatiska urspårningsdetektorn EDT101

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share

EDT 101