Styrningskomponenter

Knorr-Bremse:s dotterbolag Microelettrica Scientifica tillverkar AC&DC-omkopplare, frånskiljare, motstånd och elektronik för tillämpningar både inom industri och rälstrafik.

Styrningskomponenter

Produkterna för den rälsbundna marknaden kännetecknas av bl.a. följande: 4 typer av kontaktorer och frånskiljare, som arbetar upp till en spänning på 4 kV, vid en laddning på 50 till 2000 A per pol. Motstånden omfattar broms-, dämpnings-, snubber-, filter- och urladdningsmotstånd. MS Elektronik levererar högspänningsomvandlare för ledningsspänningsmätning, strömmätning och energiavläsningsfunktion, vilka kan användas både ombord och i DC-understationer.

Motstånd

Mjuk och säker bromsning - tack vare reostatisk bromsning kan den kinetiska fordonsenergin avledas elektriskt så att den mekaniska bromsen inte belastas vid icke-regenerativa ledningar eller vid diesel/el-drift. Bromsenergin avleds i form av värme via bromsmotstånden.

Kontaktorer

Kontaktorer förbinder och bryter omriktare för högeffektdrifter och hjälpomformare. De kopplar strömkretsar i hjälpomformare vid last, t.ex. värmesystem, luftkonditioneringsanläggningar, kompressorer, belysningsanläggningar eller magnetskenbromsar.

Frånskiljare

Företagets frånskiljarprodukter används i huvudsak i flersystemslok för att anpassa strömkretsens konfiguration till linjespänningen. På alla tillämpningsområden anpassar Microelettrica Scientifica brytarna exakt till kundens specifika situation.

Integrerade funktionsenheter

Kontaktgivare och frånskiljare levereras i hopmonterat skick. På det sättet behöver kunden inte tänka på att installera de enskilda komponenterna i fordonet, utan det är bara ett fåtal skruvar som måste dras åt.

Högspänningsmätare

Högspänningsmätarna från Microelettrica Scientifica installeras i rälsbundna fordon. Här mäter de ledningsspänningar från 600 V DC till 25.000 V AC. Spänningarna avbildas exakt som utgångssignaler på lågspänningsnivå, och kan därigenom utvärderas av fordonslogiken, drivstyrningen, spänningsindikeringarna och av andra mätare.

Produkterna för den rälsbundna marknaden kännetecknas av bl.a. följande: 4 typer av kontaktorer och frånskiljare, som arbetar upp till en spänning på 4 kV, vid en laddning på 50 till 2000 A per pol. Motstånden omfattar broms-, dämpnings-, snubber-, filter- och urladdningsmotstånd. MS Elektronik levererar högspänningsomvandlare för ledningsspänningsmätning, strömmätning och energiavläsningsfunktion, vilka kan användas både ombord och i DC-understationer.

Motstånd

Mjuk och säker bromsning - tack vare reostatisk bromsning kan den kinetiska fordonsenergin avledas elektriskt så att den mekaniska bromsen inte belastas vid icke-regenerativa ledningar eller vid diesel/el-drift. Bromsenergin avleds i form av värme via bromsmotstånden.

Kontaktorer

Kontaktorer förbinder och bryter omriktare för högeffektdrifter och hjälpomformare. De kopplar strömkretsar i hjälpomformare vid last, t.ex. värmesystem, luftkonditioneringsanläggningar, kompressorer, belysningsanläggningar eller magnetskenbromsar.

Frånskiljare

Företagets frånskiljarprodukter används i huvudsak i flersystemslok för att anpassa strömkretsens konfiguration till linjespänningen. På alla tillämpningsområden anpassar Microelettrica Scientifica brytarna exakt till kundens specifika situation.

Integrerade funktionsenheter

Kontaktgivare och frånskiljare levereras i hopmonterat skick. På det sättet behöver kunden inte tänka på att installera de enskilda komponenterna i fordonet, utan det är bara ett fåtal skruvar som måste dras åt.

Högspänningsmätare

Högspänningsmätarna från Microelettrica Scientifica installeras i rälsbundna fordon. Här mäter de ledningsspänningar från 600 V DC till 25.000 V AC. Spänningarna avbildas exakt som utgångssignaler på lågspänningsnivå, och kan därigenom utvärderas av fordonslogiken, drivstyrningen, spänningsindikeringarna och av andra mätare.

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Microelettrica Scientifica SpA
Via Alberelle, 56/58
20089 Rozzano (MI)
Italy
Tel. +39 02 575731
Fax +39 02 57510940

Ytterligare information

Share