Dörrsystem

Påstigningssystem

Vid av- och påstigning kan det lätt uppstå förseningar. Därför har kvaliteten på påstigningssystemet en avgörande påverkan på lönsamheten hos spårbundna fordon. Tillgängligheten hos de spårbundna fordonen står och faller med rätt påstigningssystem. Beräkningar visar att den företagsekonomiska nyttan med ett förstklassigt påstigningssystem överträffar dess anskaffningskostnader med upp till det tiodubbla.

...mer

Perrongdörrsystem

Perrongdörrar ger ett avgörande bidrag till säkerheten, klimatiseringen och renligheten på perrongen. De sträcker sig över perrongens hela längd. Tåget stannar i den position där dess dörrar och perrongdörrarna är parallella med varandra. Varje perrongdörr består av en automatisk skjutdörr med två halvor. Denna dörr är integrerad i ett väggelement av glas. Genom att dörrstyrningens kåpa är förseglad, förhindras obehörig åtkomst. Perrongtrösklar ger ytterligare stadga åt dörrarna och väggelementen.

...mer

Vid av- och påstigning kan det lätt uppstå förseningar. Därför har kvaliteten på påstigningssystemet en avgörande påverkan på lönsamheten hos spårbundna fordon. Tillgängligheten hos de spårbundna fordonen står och faller med rätt påstigningssystem. Beräkningar visar att den företagsekonomiska nyttan med ett förstklassigt påstigningssystem överträffar dess anskaffningskostnader med upp till det tiodubbla.

...mer

Perrongdörrsystem

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share