Bromssystem

Kärnkompetensen inom Knorr-Bremse - som systempartner till industrin för rälsbundna fordon - är utveckling, tillverkning och projektering av kompletta bromssystem för alla slags rälsbundna fordon.

Det breda produktspektrat sträcker sig från elektroniska styrenheter, pneumatiska regleringssystem, lufttillförsel och extrautrustning (t.ex. sandningssystem) till hydrauliska bromssystem.

Endast en perfekt och fordonsspecifik inbördes avstämning mellan alla komponenter och delsystem kan garantera maximal drifts- och funktionssäkerhet på en hög lönsamhetsnivå. På basis av mer än 100 års erfarenhet, hög flexibilitet och modularisering erbjuder Knorr-Bremse innovativa, projektspecifika systemlösningar från en och samma källa, med ett perfekt samspel mellan elektronik, pneumatik, mekanik och hydraulik.

Genom att Knorr-Bremse tar ikläder sig ett övergripande ansvar, får fordonstillverkaren ett enda, direkt gränssnitt, något som möjliggör en kostnadseffektiv och resursbesparande integration i hela fordonssystemet.

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share