Bromsstyrning

Bromsstyrningen är ett delsystem av tåget som är extremt säkerhetsrelevant. I varje driftsläge måste styrningen kunna stoppa tåget på ett tillförlitligt sätt.

EP Compact

En optimal bromsning uppnås när en individuell bromskraft läggs an på alla axlar resp. boggier i hela tåget. Och detta när lokföraren vidrör ett enda manöverdon! Av den anledningen kan många intelligenta extrafunktioner integreras i moderna bromsstyrningar:

Lastberoende bromsning av fulla eller tomma vagnar

Antiblockeringssystem (slirskydd)

Uppmärksamhetskontroll för lokföraren (SiFa)

Automatisk tillsättning av bromsarna med fjärrstyrning (LZB, PenaltyBrake)

Nödbromsar i passagerarkupén

Igångsättningshjälp vid slirande hjul (slirskydd)

Oavsett om tåget har en mekanisk broms, magnetskensbroms, virvelströmsbroms eller generatorisk broms genom reversering: i samtliga fall ombesörjer bromsstyrningen ett optimalt samspel mellan de olika systemen.

Oavsett lösning står säkerheten och lönsamheten i främsta rummet. Knorr-Bremse erbjuder lösningar skräddarsydda enligt kundens krav, för alla länder och de mest varierande miljöbetingelser. Dessutom kännetecknas alla enheter av enkel montering, underhåll och reparation, högsta kvalitet, kompakthet och låga livscykelkostnader. Detta blir möjligt genom en intelligent kombination av pneumatiska och elektroniska komponenter.

Huvudproduktgrupper

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share

EP Compact