Boggiutrustning

Boggiutrustningen är den del av bromssystemet som genererar bromskraften.

Kompakt hjulbromsok

Tack vare kontinuerliga produkt- och systeminnovationer har det blivit möjligt att väsentligt optimera både bromseffekt och livscykelkostnader, buller och monteringskostnader - till högsta tekniska nivå och säkerhetsstandard.

Varje boggiutrustning projekteras individuellt, d.v.s. med hänsyn till kundspecifika driftsförhållanden, användningsområden och monteringssituationer.

Bromsskivor

 • Utförande som axel- eller hjulbromsskiva
 • Material: stål, gjutjärn, segjärn, aluminium eller fiberkomposit/keramik
 • Delade och odelade friktionsringar möjliga
 • Modulbaserad byggsats

Bromsbelägg

 • Högeffektiva material för höga bromseffekter, t.ex. med högtemperaturbelägg ISOBAR®
 • Lågt slitage
 • Enkelt utbyte
 • Utveckling av friktionspar optimerad enligt av livscykelkostnaderna

Bromsok

 • Kompakt, viktbesparande design
 • Enkel boggimontering
 • Låga livscykelkostnader

Klossbromsar

 • Utförande med enkel eller dubbel kloss
 • Robust konstruktion för de mest skiftande klimatförhållanden
 • Ekonomisk lösning för ett stort antal tillämpningar

UIC-bromscylindrar och bromsjusterare

 • Olika dimensioner för olika bromskrav
 • Mycket robust, små underhållskrav

Skenbromsar

 • Bromsanordning oberoende av kraftöverföringen mellan hjul och räls
 • Ökad total bromseffekt för fordonet
 • Utförande som magnet- eller virvelströmsbroms
 • Utförande i hög- eller lågupphängning

Kompakt konstruktion med stor viktbesparing och hög verkningsgrad

Konventionella eller kompakta bromsenheter för

 • Alla fyraxlade godsvagnar med Y25-boggi
 • Godsvagnar med minskad bullernivå
 • Godsvagnar i besvärliga miljövillkor
 • Anpassning möjlig till kundspecifika boggin

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share

Kompakt hjulbromsok 


Kompakt konstruktion med stor viktbesparing och hög verkningsgrad