Lufttillförsel

Ett lufttillförselsystem omfattar generering av tryckluft med hjälp av kompressorer, samt luftbehandling. Resultatet: tillförsel av tryckluft i definierad kvantitet och kvalitet.

Oljefri kompressor

Tryckluft är energibäraren för de elementära funktionerna hos ett tåg. Förutom till manövrering av bromsarna används tryckluften också till att öppna dörrar, aktivera luftfjädringen och sandningsanläggningen, lyfta upp strömavtagarna eller sätta igång vindrutetorkarna.

Trenden mot kompaktare, lättare fordon med ökande säkerhets- och prestandanivå utgör idag ytterligare en utmaning för alla tillverkare. Och därigenom efterfrågas innovativa koncept för tillförlitlig matning av tryckluften. Knorr-Bremse antar denna utmaning och erbjuder ett skräddarsytt system för varje slags luftbehov. Genom en minskning av gränssnitten kan man uppnå klart kortare monterings- och demonteringstider. Genom att det integrerade systemet är mycket tillförlitligt ökar tillgängligheten för hela tågsystemet väsentligt.

Knorr-Bremse levererar en komplett produktpalett, från hjälpluftkompressorer till tunga loksystem.

Alla är särskilt utvecklade och provade för användning i rälsbundna fordon.

Kompressorer

 • Kolv- eller skruvkompressorer
 • Oljefria kompressorer
 • Modulbaserade, kompakta delsystem
 • Låga livscykelkostnader
 • Mycket låg nivå på buller och vibrationer

Lufttorkare

 • En- och tvåkammarsystem för torr och ren luft
 • Ökad säkerhet och effekt i hela bromssystemet
 • Tillförlitlighet, även vid extrema temperaturer

Kompletta system

 • Integration möjlig i kompakt bärarsystem
 • Detta leder till enklare montering och underhåll
 • Inkapslade och ljuddämpade anläggningar för undergolvmontering

Tillbehör

 • Tryckställare
 • Kondensatuppsamlingssystem
 • Oljeinställningshjälp
 • Säkerhetsventiler

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Ladda ner och information

Share

Oljefri kompressor