Certifieringar

Certifieringar inom System för rälsbundna fordon

I sitt affärsområde System för rälsbundna fordon har Knorr-Bremse implementerat ett enhetligt, processinriktat och integrerat styrsystem. Här definieras dels lagens krav, dels kompletterande kvalitetskrav enligt standarderna ISO 9001 och IRIS. Dessutom innefattar systemet krav på miljöstyrning enligt ISO 14001 och på hälso- och säkerhetsstyrning enligt OHSAS 18001. Knorr-Bremse genomför periodiska och oberoende interna revisioner samt externa granskningar för att regelbundet kontrollera att styrsystemet efterlevs på ett korrekt sätt. De olika certifikaten över genomgångna granskningar kan laddas hem under följande länkar:

IRIS
ISO TS 22163
International Railway Industry Standard
Quality Management System
ISO 9001 Quality Management System
ISO 14001 Environmental Management System
EU Regulation
445/2011 (ECM)
Entity in Charge of Maintenance
ISO 50001 Energy Management System
OHSAS 18001 Health & Safety Management System
EN 50126 RAMS/LCC
DIN 6701-2 Bonding within the Railway industry
DIN EN 15085-2 Welding within the Railway industry

Försäljning rälsbundna fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Share