Historia - Knorr-Bremse i Lund

Från Armaturfabriken till Knorr-Bremse

  • 1889 bildas AB Armaturfabriken Carl Holmberg. Fabriken, som har sina lokaler intill järnvägen i Lund, tillverkar maskindelar såsom ventiler, kranar och manometrar.
  • 1918 införlivas AB Armaturfabriken Carl Holmberg i AB Nordiska Armaturfabrikerna, NAF.
  • 1919 skrivs licensavtal mellan Knorr-Bremse AG och NAF AB. NAF börjar tillverka tryckluftsbromsar för SJ:s räkning.
  • 1987 blir NAF Broms AB ett eget bolag.
  • 1994 ändras licensavtalet mellan NAF och Knorr-Bremse till att omfatta även rätten att utföra service och underhåll på de nordiska marknaderna.
  • 1988-1999 byter NAF ägare och namn några gånger och kommer till slut att ingå i den engelska koncernen Ivensys.
  • 2000 tar Knorr-Bremse över NAF Broms AB. Knorr-Bremse NAF Broms AB bildas.
  • 2004 flyttar företaget, efter mer än 100 år i centrala Lund, till nya lokaler i västra Lund. Samtidigt byter man namn till Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

Share