TruckServices - Keep it running.

ALLA FORDON HAR SIN EGEN HISTORIA. VI GÖR DIG KLAR FÖR NÄSTA KAPITEL!

Knorr-Bremse, världsledande tillverkare av broms- och styrsystem för nyttofordon, levererar förstklassiga produkter och servicelösningar till nyttofordon av alla slag och alla åldrar till fordonsparker, verkstäder och återförsäljare: med kunnandet hos en OE-tillverkare och med erfarenhet från mer än 110 års verksamhet på eftermarknaden till nyttofordon.

Vi finns där under fordonens hela livslängd. Frakten skall komma fram i tid. Föraren skall komma hem i trygghet.VÅR PRINCIP OM LIFETIME EFFICIENCY

VÅR PRINCIP OM LIFETIME EFFICIENCY. ETT LÖFTE FÖR FORDONETS HELA LIVSLÄNGD.

Vi tror att nyttofordon hör hemma på vägen. Det är just detta som de är avsedda för: långa körsträckor, mycket krävande förhållanden – med andra ord: ett liv i rörelse.

Det spelar då ingen roll hur många kilometer ett fordon redan har tillryggalagt: det som krävs är maximala körprestanda, korta stopptider och säkra förhållanden. Det är endast på så sätt som verksamheten blir lönsam och företaget konkurrenskraftigt.

För att förare och nyttofordonsoperatörer skall kunna lita på att detta förhållande bibehålls, oavsett ålder på parken, försörjer vi dem med allt de behöver – under hela livscykeln:

Nya serviceprodukter för unga fordon, originalbearbetade EconX-produkter för reparation av äldre fordon samt servicedelar för fordon oavsett ålder.

Alla fordon kan då fortsätta att vara i rörelse – med konsekvent lönsamhet, med senaste teknik och med fullt fokus på säkerheten.

Det är det som vi kallar Lifetime Efficiency.

System för tunga fordon

Vi står gärna till tjänst om Du har frågor eller önskemål.

Kontakter

Ytterligare information

Ladda ner och information

Share

VÅR PRINCIP OM LIFETIME EFFICIENCY