Internationellt arbete

Knorr-Bremses värld vidgar horisonten

Personalen inom Knorr-Bremse-koncernen arbetar i alla delar av världen. Med drygt 60 filialer i 25 länder är Knorr-Bremse hemma överallt.

Hos Knorr-Bremse har Du möjlighet att komplettera Din karriär med ett nytt, intressant kapitel och ta nya steg.

Framgångsfaktorer för en lyckad utlandsperiod

Redan idag bidrar våra drygt 150, från huvudkontoret utsända, medarbetare till att vi som företag växer ihop alltmer. Långt innan resan till den nya tjänstgöringsorten börjar, har de lokala kollegorna satt igång sitt arbete. Personalavdelningen vid utlandsbolaget ser det som självklart att medverka till att de nyanlända trivs, från dag ett – både på jobbet och på fritiden.

En mentor från avdelningen fungerar som medhjälpare och ser till att den anställde redan från början får möjlighet att bidra med sitt kunnande. Mentorn är kontaktpersonen i alla slags frågor.

När Du kommer tillbaka från Din utlandsperiod är Du fortfarande en del av samma nätverk som Din hemmaorganisation tillhör. Detta nätverk tar Dig nu vidare. Hur? Ja, det beror på den personliga utvecklingen som Du har genomgått under mellantiden. Redan när medarbetaren skickas ut tilldelas han eller hon en mentor från avdelningen, en mentor som ger ett aktivt stöd i planeringen av den yrkesmässiga vidareutvecklingen.

När allt kommer till kritan är det ju den enskilda personen det beror på, dennes kunskaper och sociala kompetens. Det som räknas är ett personligt engagemang – men det har Du ju redan bevisat i och med Ditt intresse av en utlandsperiod!

Här får Du en överblick över det globala nätverket inom Knorr-Bremse AG och dess dotterbolag:

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share