Personalenkät

Vart tredje år har personalen vid Knorr-Bremse världen över en möjlighet att säga sin mening om sin arbetsgivare. Eftersom ett oberoende institut genomför enkäten, säkerställs sekretessen för uppgifterna. Frågeformulären utvärderas anonymt, så att det inte går att se vem som har sagt vad.

Syftet med enkäten är dels att mäta belåtenheten hos personalen, dels att få in och realisera förslag till förbättringar av arbetsförhållandena. Personalen meddelas resultaten i en koordinerad, tydligt definierad process, och de bearbetas sedan tillsammans med personalen i workshops. På basis av detta arbete definieras olika åtgärder som behöver vidtas.

Vid den senaste personalenkäten som var den tredje globala, registrerades för första gången alla åtgärder och förslag centralt i en online-databas. Här listades också de ansvariga personer som teamen definierade. Totalt för hela världen samlades 90 förslag och 449 åtgärder in från 73 olika team.

Personalenkäten som instrument är etablerad inom Knorr-Bremse. Den gör det möjligt att granska och utvärdera verksamheten ur olika perspektiv. Den relativa trenden sedan 2002 är klart positiv, och på nästan alla temaområden ligger Knorr-Bremse över benchmark-snittet.

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share