Knorr-Bremse-koncernen

Mer än en miljard människor i hela världen sätter varje dag sin tilltro till system från Knorr-Bremse

Knorr-Bremse är världens ledande tillverkare av bromssystem för tunga och rälsbundna fordon. Som teknologisk banbrytare driver Knorr-Bremse sedan drygt 100 år på utveckling, produktion och försäljning av moderna bromssystem - för olika tillämpningar på området tunga och rälsbundna fordon.
Knorr-Bremse ger därigenom ett viktigt bidrag till säkerheten på räls och gator. Andra produktområden är dörrsystem och klimatanläggningar för rälsbundna fordon samt torsionssvängningsdämpare för förbränningsmotorer.

År 2013 lyckades ca 20.000 anställda uppnå en omsättning på 4,3 miljarder EUR. Företagets framgångar grundar sig på synergin mellan de bägge områdena System för rälsbundna fordon och för tunga fordon, koncernens globala struktur samt personalens innovationskraft och arbetsinsatser. Därför kommer Knorr-Bremse även framgent att vara en av huvudaktörerna i formandet av den teknologiska utvecklingen av rälsbundna fordon och tunga fordon.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

Share